Het belang van het gebruik van een expansievat

By 8 januari 2019 Blog

Veel mensen hebben geen idee, hoe het expansievat in hun woning werkt. Vaak weten woningbezitters niet eens, dat er een expansievat in hun huis aanwezig is! Heeft u enig idee hoe dit apparaat werkt, of waarom deze in uw woning gemonteerd is? In dit artikel leggen onze loodgieters uit hoe het expansievat is opgebouwd, hoe dit apparaat werkt en wat het apparaat zo belangrijk maakt.

Voordat we aan deze uitleg beginnen, is het belangrijk om te begrijpen dat het circuit rond een cv-ketel gesloten is. Dat betekent dat het in principe niet mogelijk is, om het water uit het circuit te laten stromen om zo de druk te verlagen. Er moet zodoende op een andere manier voor een constante druk gezorgd worden. Een te hoge druk zou voor het knappen van de leidingen zorgen. Iets wat u wilt voorkomen!

Een expansievat bestaat uit twee losse kamers

In het expansievat bevinden zich twee ruimtes: een ruimte met heet water en een ruimte met een gas. Vaak wordt de ruimte met gas gevuld met stikstof. Mede door dit gegeven is het onverstandig om een expansievat zelf te onderhouden of te herstellen in het geval van een defect. U moet er niet aan denken, dat u met de stikstof in aanraking komt. Tussen beide ruimtes bevindt zich een bewegelijk membraan, die beide kanten op kan bewegen. Dat het bewegen van het membraan noodzakelijk is, blijkt uit het volgende deel van deze uitleg.

Werking van het expansievat in uw woning

Het expansievat heeft als voornaamste taak, het op peil houden van de druk op leidingen. Op het moment dat de druk verhoogd wordt, door het verwarmen van het water in de cv-ketel, zal het membraan zich gaan bewegen. Het gas laat zich relatief makkelijk samendrukken, waardoor er in de andere ruimte voor een verlaging van de druk wordt gezorgd. Op het moment dat de druk is afgenomen, zal het membraan zich weer richting de ruimte met het water bewegen.

Een te hoge druk oplossen met het overstortventiel

Logischerwijs kan het in uitzonderlijke gevallen voorkomen, dat ook het expansievat niet meer voor een verlaging van de druk kan zorgen. In zo’n situatie maakt men gebruik van het overstortventiel. Dit ventiel werkt geheel automatisch en wordt ingeschakeld, als de maximale druk op het circuit rond de cv-installatie ruimschoots wordt overschreden. Via het ventiel wordt er heet water uit het circuit geleid, wat de druk doet verminderen.

Call Now Button